Terapeut nebo duchovní učitel

Miluše Skulinová

Odborníci doporučují, jako součást péče o zdraví, najít si svého terapeuta

Psychohygiena a psychoterapie

Těžko říci, která doba je lepší či horší. Často si sami povzdechneme - to je ale doba! Myslíme tím, že by se nám žilo lépe ve středověku?

Každopádně s pokrokem pociťujeme všichni zvýšený tlak a nároky na naši osobnost. I když se lidstvo posunulo svými objevy blízko k evolučnímu vrcholu, stále se nedokážeme vyrovnat například se strachem či ztrátou milované osoby. V této kritické situaci pak jednáme zkratkovitě a posléze, ve fázi klidu, nechápeme sami sebe a naše proběhlé činy.

Součástí péče o zdraví je tzv.duševní hygiena, nezbytná jako prevence psychosomatických nemocí. Kdo se přistihne, že opakovaně používá větu - už dál nemůžu, je adeptem pro terapii. Psycholog by nám vysvětlil, že spousta našich duševních otřesů se usídlila v nevědomí, se kterým si jako laici sami nepomůžeme. A také, jako se fyzické rány hojí několik týdnů či měsíců, tak se duševní rány hojí několik let. Pokud nám s léčbou nepomůže zkušený terapeut, může se náš celkový zdravotní stav a imunita úplně zhroutit.

Stejně jako navštěvujeme v rámci prevence obvodního lékaře nebo očního, měli bychom si najít vhodného psychoterapeuta. Neboť člověk je tvor společenský a má přirozenou potřebu své problémy i radosti s někým sdílet. Nepokládám zrovna facebook za vhodnou formu sdílení svých nálad. 

MOTLITBA

Možná někdo ještě viděl u svých rodičů nebo prarodičů chvíli zamyšlení nad Biblí. Někdo se jen ráno a večer pomodlil. Značně se z lidských návyků tento zvyk vytratil a cítím, že k naší smůle. Nemusíme však nutně přeříkávat Otčenáš, můžeme si vytvořit motlitbu vlastní, která odráží naše myšlení a potřeby. Krásná je kniha pro děti - Motlitby s medvídky, kdy se malé dítě modlí večer k tomu, aby mělo dostatek síly odolávat čokoládě nebo, aby překonalo svou lenost a uklidilo si pokojíček! Jde to i s humorem!

MEDITACE

Výborná součást duševní hygieny je meditace. Zklidňujeme se tím, že se sníží mozkový kmitočet vlnové délky a mozek se regeneruje. Meditací zvyšujeme vlastní sebekontrolu, zlepšujeme náladu, paměť, tvořivost. Můžeme se tak zbavit depresí, úzkosti, strachu. Podpoříme pozitivní emoce, empatii. Během meditace mozek přechází jako PC do offline režimu, uvolňují se spojení nervových drah a naopak jsme schopni vytvořit nová přesvědčení, tzv.přeprogramovat se. Na začátku meditace se posadíme, zklidníme dech a můžeme si opakovat svou vlastní mantru v podobě pozitivní věty tak dlouho, až se ztrácíme v prostoru a čase. Nebo jen tak se zavřenýma očima sedět a zastavit myšlenky. Meditace jsou vítány u introvertů, ale mám osobní zkušenost u hyperaktivních dětí, že pocítí tak silné uvolnění a zklidnění, až se nechtějí vracet zpět do reality.

Pro společensky založené typy doporučuji terapeuta nebo člověka, kterému důvěřujeme, je diskrétní a nám příjemný. Praktické je si s dotyčným domlouvat pravidelné schůzky, třeba jednou týdně, nenechávat termín náhodě nebo až nám to vyjde.

Ale nezapomeňte, že nejlepším přítelem bychom si měli být my sami. Vytvořit si krásný a milující mikrosvět, ve kterém se budeme cítit šťastně! A nakonec - nikdy není tak špatně, aby nemohlo být hůř!

Přeji ze srdce všem čtenářům příjemně prožitý den.Miluše Skulinová

Cvičitelka jógy

Osobní motto:

Být šťastný, užitečný a umírat v pokoji. Je lidskou povinností vše užitečné šířit dál. Proto nechci mrhat svým drahocenným časem a chci pozitivní zkušenosti předat těm, kteří o ně stojí. Nazývám se sběratelkou relevantních zpráv o zdravém životním stylu.

BIO


SdíletSemináře

Ozdravný seminář - Léto v Beskydech
Ozdravný seminář - Léto v Beskydech PodrobnostiPodobné články